Een Levensboom als herinnering aan een uniek leventje

Image
Bomen

Stichting Nationale Boomfeestdag heeft van Staatsbosbeheer een prachtig cadeau gekregen toen de stichting 50 jaar bestond: het Nationaal KinderBomenBos in het Bentwoud, Alphen aan den Rijn (Zuid-Holland). Dit bos, naar ontwerp en idee van Boomfeestdag-directeur Peter Derksen, is 20 hectare groot en bestaat uit één Geboorteboomkamer en vier Levensboomkamers. In de Geboorteboomkamer groeien Geboortebomen voor nieuwe wereldburgertjes. De Levensboomkamers zijn voor overleden kinderen. Elke Levensboom staat in een Levensboomkamer met maximaal 500 individueel herkenbare KinderGedenkplekjes waar een overleden kind(je) herdacht kan worden. In dit KinderBomenBos kan je een KinderGedenkplekje adopteren. In elk plekje groeit centraal een, op naam gestelde, Levensboom, een Italiaanse populier: een levend monument als een blijvende herinnering aan een uniek leven(tje). Bij de Levensboom is de mogelijkheid om as te verstrooien. Op de tweede/derde een zaterdag van november, word je uitgenodigd om de Levensboom zelf te komen planten. Via een QR-code bij de entree van de Levensboomkamer kan de Levensboom altijd teruggevonden worden. Een Herinneringscertificaat en een speciaal hartje met naam en geboorte-/sterfdatum vormt een mooie blijvende herinnering en we hopen dat het er aan bijdraagt om het verlies een plekje te geven….

Een levensboom adopteren: 

  • ga naar kinderbomenbos.nl voor het adopteren van een unieke Gedenkplek
  • een Gedenkplek met Levensboom adopteren kost eenmalig € 450,-- (inclusief beheer en onderhoud); de Levensboom, een Italiaanse populier, van ca. 2 meter hoog, kun je zelf planten op de tweede/derde zaterdag van november tijdens de speciale plantdag
  • door het scannen van de QR-code bij de entree van de Bomenkamer, is het mogelijk om de Gedenkplek ook na het planten digitaal te bezoeken
  • je mag bij de Levensboom as verstrooien
  • een Herinneringscertificaat en een hartje met naam en geboorte-/ sterfdatum van het kind(je) maken het een onvergetelijke gebeurtenis
Auteur of bron

Peter J. Derksen
Directeur Nationaal KinderBomenBos