Het sprookje van de dood

Image
Cover van het boek Het sprookje van de dood

Het zieltje


Er was eens een klein zieltje, dat van bovenaf de Aarde bekeek. Ze was erg onder de indruk van wat zich daar beneden afspeelde en het leek haar geweldig om daar ook te zijn. Elke dag rende ze naar de plek van waaruit ze de Aarde goed kon overzien en steeds zuchtte ze diep: “Kon ik daar ook maar naar toe.”


Op een dag, terwijl ze weer eens zat te fantaseren hoe het daar beneden op Aarde zou zijn, hoorde ze plotseling een stem die zei: “Zou je echt zo graag naar de Aarde willen?” Verbaasd keek ze op. Naast haar stond een oude man met een lange witte baard. Hij lachte vriendelijk naar haar.  

Auteur of bron

Marie-Claire van der Bruggen