Rouwen na verlies van je baby

Image
Cover van het boek Rouwen na verlies van je baby

Rouwtherapeut en ervaringsdeskundige Kathy Beckers-Mansell schreef het boek Rouwen na het verlies van je baby voor ouders die een baby hebben verloren, voor hun sociale omgeving, voor zorg- en hulpverleners en voor dienstverleners. Voor het boek deed Kathy literatuuronderzoek en ze maakte gebruik van eerder onderzoek waarbij ze 36 ouders interviewde na de dood van hun baby. De combinatie van een gedegen inhoud, foto’s die weesouders ter beschikking hebben gesteld en gedichten, maakt dit boek tot een steunend, informatief en ontroerend handboek. 

De dood van een baby wordt in onze samenleving als schokkend ervaren maar slechts met kortdurend verdriet als gevolg, omdat ouders hun kindje niet of amper zouden kennen. Maar als ouder verlies je ook een deel van jezelf en de toekomst van je baby. Er is een blijvend verlangen naar hoe het zou zijn geweest. Het gemis is levenslang en heeft grote impact op het leven van de ouders en eventuele broers en zussen. De bejegening door professionals en de naaste omgeving van de ouders is bij het omgaan met het verlies van cruciaal belang. De missie van dit boek is om bij te dragen aan de erkenning van het betekenisvolle verlies van een baby. Zowel ouders, professionals als de omgeving zullen zich gesteund voelen na het lezen van Rouwen na het verlies van je baby.

Auteur of bron

Kathy Beckers-Mansell